Kien IT posted a status
Oct 17, 2021
Kien IT posted a status
Chia sẻ các kiến thức về tin học văn phòng như học Excel online từ cơ bản đến nâng cao, thủ thuật Word và cách sử dụng PowerPoint. Ngoài ra còn có mẹo thủ thuật máy tính mà ai cũng cần biết để sửa lỗi khi sử dụng máy tính bàn hoặc laptop.
Địa chỉ:…
Oct 17, 2021
Kien IT is now a member of Network Marketing
Oct 17, 2021